Wat is ‘dry needling’?
 
‘Dry needling’ is een onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen en wordt toegepast in aanvulling op de normale fysio- of manueel therapeutische behandeling. ‘Dry needling’ is een relatief nieuwe fysiotherapeutische behandelmethode. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. ‘Dry needling’ gebruikt een 'droge' (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

‘Dry needling’ is gebaseerd op Westerse anatomische - en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Bij ‘dry needling’ wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt. ‘Dry needling’ werkt op specifieke punten, de zogenaamde 
‘triggerpoints’ en is dus geen energiebehandeling.