Kwaliteit

Centraal Kwaliteitsregister

Praktijk ClairFocus is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
 
De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet.